อย่าฝากปัจจุบันไว้ที่อนาคต จงฝากอนาคตไว้ที่ปัจจุบัน