ความสุขคืออะไร ?

ความสุขคืออะไร ?

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด

ได้แนะนำ

การสร้างนิสัยแห่งความสุข

20 ประการไว้ ..


1. Be Grateful

..สำนึกบุญคุณคนที่ดีต่อเรา


2. Choose Your Friends Wisely

..เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด


3. Cultivate Compassion

.. ให้ความเห็นอกเห็นใจ แก่คนอื่น


4. Keep Learning

..หมั่นเรียนรู้


5. Become a Problem Solver

.. เป็นผู้แก้ปัญหาได้


6. Do What You Love

..ทำในสิ่งที่คุณรัก


7. Live in the Present

..อยู่กับปัจจุบัน


8. Laugh often

..หัวเราะบ่อยๆ


9. Practice Forgiveness

..ฝึกการให้อภัย


10. Say Thanks often

..กล่าวขอบคุณเสมอ


11. Create Deeper Connections

..สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ


12. Keep Your Agreement

..รักษาสัญญา คำพูด


13. Meditate

..ทำสมาธิ


14. Focus on What You're Doing

..ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำ


15. Be Optimistic

..มองโลกในแง่ดี


16. Love Unconditionally

..รักอย่างไม่มีเงื่อนไข


17. Don't Give up

..อย่ายอมแพ้


18. Do Your Best and then Let it Go

..ทำดีที่สุดแล้วอย่ายึดติด


19. Take Care of Yourself

..ดูแลตัวเอง


20. Give back to society

..ตอบแทนสังคม


ส่งต่อให้เพื่อนที่คุณรัก ...


Cr : Anny'a