เหยียบบันไดขั้นแรกแล้วก้าวไปโชว์เหนือเหยียบลูกไข่ หัวทิ่ม ผลตามรูปเลยลูก