คนบางคนโชคดีที่มีผู้คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูล แต่คนบางคนโชคดีกว่า ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองและเกื้อกูนผู้อื่น