ต้องเปลี่ยนแบตอีก 2 พันบาท

อู่สิริยนต์ กม2 รามอินทรา 23 กลางซอย