ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับครอบครัวที่ดี มากันครบ เลี้ยงส่ง