ฟังแต่เพลงเดิมเดิม กาลเวลาพิสูจน์คน สู้สิสู้ นักสู้