การทำตามความฝันของตัวเอง อาจจะเหนื่อยหน่อย แต่คงน้อยกว่าการทำตามความฝันของคนอื่น