ถ้าคุณต้องการให้ทุกคนพอใจในตัวคุณ ก็อย่าได้เป็นผู้นำ - ควรไปขายไอสครีมจะเข้าท่ากว่า (สตีฟ จอบส์)