ความเป็นมืออาชีพ

"ความเป็นมืออาชีพ" คำนี้ควรจะเป็นคำอธิบายวิธีการทำงานที่เหมาะสมสำหรับหลายคน 

บริบทของการทำงานแบบมืออาชีพ คือการให้เกียรติซึ่งกันและกัน (Respect) ความเป็นเจ้าของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability & Responsibility) ซึ่งจะนำพาความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจในการกระทำ (Confidence) ของตัวเราเอง

ประโยคที่บอกว่า "ความกลัวคืออุปสรรคของทุกอย่าง" ได้ยินเพียงครั้งเดียว ก็กลายเป็นเหมือนเคล็ดวิชาขั้นสูงสุด ... ทำให้นำมาบอกเล่าให้คนรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกัน

วันนี้ ได้ยินรุ่นน้องท่านหนึ่งบอกว่า "กลัวพี่ ที่พี่เป็นมืออาชีพ ... เพราะน้องคิดว่าน้องไม่ได้เป็นมืออาชีพ"

เมื่อได้ยินเช่นนั้่น ก็รู้สึกประหลาดใจ กึ่งฮา กึ่งงง ... กึ่งยิ่ง กึ่งผ่าน!!!

ระหว่างทางกลับบ้าน จู่ๆก็นึกได้ว่า ถ้าเราเข้าใจและยึดมั่นในบริบทที่กล่าวมาข้างต้น และฝึกฝนตัวเองตลอดเวลา ... มีสติ รู้จักตนเอง ... แค่นี้ คุณก็เป็นมืออาชีพสำหรับผมแล้วครับ

Cr: อาตี่หาบน้ำหลังเขา