อย่าเสียใจกับทุกอย่างในชีวิต ถ้ามันดีมันจะสวยงาม แต่ถ้ามันแย่มันคือการเรียนรู้ -ลีซอ