5 เรื่อง 'รู้ทันเงิน' - เข้าใจเงิน จึงหาเงินเก่งขึ้น!!

5 เรื่อง 'รู้ทันเงิน' - เข้าใจเงิน จึงหาเงินเก่งขึ้น!!


'เงิน คืออะไร ทำไมทั้งหาและเก็บ มันยากเย็นแสนเข็ญ ?' ...หลายคนสงสัยว่า คนที่สามารถหาเงินและเก็บจนมีเงินเป็นสิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน ...ทำได้อย่างไร 


หนึ่ง : 'เงินคือหนี้ ไม่ใช่สินทรัพย์' - เงินยุคนี้สร้างจากหนี้ ต่างกับเงินยุคก่อนที่สร้างจากสินทรัพย์ ...แต่ก่อนจะพิมพ์เงินต้องมีทองค้ำประกัน ใครเก็บเงินสมัยก่อนถึงรวย ..แต่พอเงินสร้างจากหนี้ คนยิ่งเก็บ ก็ยิ่งแพ้


ทองคำ ไม่ได้งอกเพิ่ม ..แต่ 'หนี้' มันเพิ่มตลอด ..เมื่อหนี้เพิ่มมูลค่าของมันจึงลด 


ทางแก้คือ 'เอาเงินไปเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ แล้วถือแทน' ...สิ่งที่ผมพูดนี้ คนรวยทั้งโลกเข้าใจเหมือนกัน และก็ทำเหมือนกัน


สอง : 'มูลค่าสินทรัพย์ โตเร็วกว่ารายได้เสมอ' ..นี่เป็นคำตอบที่ว่า คนที่มีอาชีพลูกจ้าง แทบไม่มีโอกาสรวย(ยกเว้นจะพัฒนาความรู้ ให้ลูกจ้างเป็นนักลงทุนควบคู่ไป) ..แต่นักลงทุนกลับรวย เพราะเน้นไปที่การสร้างสินทรัพย์ ที่สุดท้ายมูลค่าโตกว่ารายได้ไปเรื่อยๆ 


สาม : 'เงินคือเครื่องมือที่คนส่วนน้อยใช้ควบคุมคนส่วนใหญ่' ...ถ้าไม่เรียนรู้วิธีควบคุมเงินแบบนักลงทุน เราจะถูกเงินควบคุมเราแทน


สี่ : 'เงินยิ่งใช้เป็นยิ่งเพิ่ม' ..เงินถ้าเก็บเฉยๆ มูลค่าจะลดไปเรื่อยๆ ...การใช้ให้เป็นคือ เอาเงินไปสร้างคุณค่าเพิ่ม ..เอาเงินไปต่อยอดงานและการลงทุน เงินจะยิ่งเพิ่มขึ้น


ห้า : 'คนรวยจะเลือกวางเงินทำงานให้ไกลตัวที่สุด' ...เงินถูกออกแบบใช้เราใช้ง่าย ดังนั้น ถ้าเราไม่วางในจุดที่ใช้ยาก มันจะหมดอย่างรวดเร็ว


นี่คือ 5 ข้อ ที่เป็นหลักคิด ของ 'การออมในหุ้น' - สร้างสินทรัพย์ให้ปันผลเลี้ยงเรา ให้รวยแบบอัตโนมัติ


#ภาววิทย์กลิ่นประทุม