ค่าของเงิน

"ค่าของเงิน

   

พาเงินไปไม่ได้เมื่อตาย แต่ขาดเงินรู้สึกเหมือนจะตาย

   

เงินจะซื้อความรักไม่ได้ แต่ความรักจะเสื่อมหายได้เมื่อขาดเงิน

   

เงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้ แต่เมื่อไม่มีเงินนอนไม่หลับ


 เงินไม่สามารถซื้อสุขภาพดีได้ แต่เพื่อสุขภาพดีต้องใช้เงิน

 

เงินไม่สามารถซื้อความเก่งกาจได้ แต่ความรู้ได้มาต้องใช้เงิน


คนโง่ดูเหมือนฉลาดเมื่อมีเงิน แต่คนฉลาดดูเหมือนโง่เมื่อไม่มีเงิน

 

เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เงิน"