กำลังใจสร้างขึ้นด้วยใจพูดกับใจ

If you think you are beaten, you are,

ถ้าคุณคิดว่าคุณอ่อนล้าสิ้นแรง คุณก็จะเป็นดังเช่นคุณคิด


If you think that you dare not, you don't,

ถ้าคุณคิดว่าคุณคงทำไม่ได้ คุณก็ทำไม่ได้ตั้งแต่คุณคิด


If you'd like to win, but you think you can't,

ถ้าคุณต้องการจะชนะ แต่คุณกลับคิดว่าคุณคงเอาชนะไม่ได้


It's almost certain you won't.

มันก็เกือบจะแน่นอนแล้วว่า คุณไม่มีทางที่จะชนะ


If you think you'll lose, you've lost,

ถ้าคุณคิดว่าคุณคงพ่ายแพ้ คุณก็แพ้แล้วตั้งแต่คุณคิด


For out of the world we find

ในโลกใบนี้ คุณจะพบว่า…


Success begins with a fellow's will

ความสำเร็จเริ่มจาก ความปรารถนาจากภายในเสมอ


It's all in the state of mind.

ทั้งหมดทั้งปวงนี้ขึ้นอยู่กับ ความคิดที่อยู่ในจิตของคุณ


If you think you are out-classed, you are;

ถ้าคุณคิดว่าคุณเหนือชั้น คุณก็จะเหนือกว่าผู้อื่น


You've got to think high to rise;

คุณต้องคิด ให้ใหญ่ขึ้น ให้สูงขึ้น


You've got to be sure of yourself before

คุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองให้มากขึ้นเสียก่อนที่


You can ever win a prize,

คุณจะคว้าชัยชนะมาครอบครอง


Life's battles don't always go to the stronger or faster man;

ในสงครามชีวิตนั้น ชัยชนะไม่ได้เกิดกับผู้ที่แข็งแรงกว่า หรือเร็วกว่าเสมอไป


But soon or late the man who wins,

แต่ในไม่ช้าไม่นาน ผู้ที่ประสบชัยชนะ ก็คือ


Is the man who thinks he can.

ผู้ที่คิดว่า "เขาทำได้" เท่านั้น!


......................................


ที่มา : It's all in the state of Mind

เรื่องโดย Walter D. Wintle

ให้คำภาษาไทยโดย คุณพละชัย ฟูเกียรติพงษ์