อย่าขอให้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเบาลง แต่จงขอให้ตัวเองมีแรงมากขึ้นที่จะแบกรับมัน