มีความอยากไปโรงเรียน ซ้อมใส่รองเท้า พรุ่งนี้รู้เรื่อง...

ร้องเท้านักเรียนคู่แรกในชีวิตน้องเกรซ
ใส่รองเท้าเบอร์ 26
แอบเท้าใหญ่นะลูก เกรซ