บทสวดกลางแจ้งหน้าบ้าน

จุดธูป 9 ดอก 

บอกชื่อสกุล ลูกชื่อ......... ขอบารมีพ่อปู่ฤาษีตาไฟ ขอให้ท่านได้โปรดช่วยคุ้มครองดวงชะตาของลูก(ชื่อ).... และขอให้ลูกได้งานที่คาดหวังด้วยเทอญ