กฎสองนาที ................... "สองคำ "เดี๋ยว" กับ "เดี๋ยวนี้" คำหลังยาวกว่าคำหน้านิดเดียว แต่อนาคตยาวไกลกว่ากันเยอะ" - ประภาส ชลศรานนท์