สบายใจ เพราะได้เพื่อน

" สบายใจ เพราะได้เพื่อนดี -


ลักษณะเพื่อนที่ดี

๑ เพื่อนอุปการะ

-เพื่อนที่คอยรักษาทรัพย์ให้

-เมื่อมีภัยไม่หลบหนี 

-เป็นเพื่อนที่พึ่งอาศัยได้


๒ เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข 

-เวลามีสุขก็ร่วมสนุก 

-เวลามีทุกข์ก็ไม่ละทิ้ง 


๓ เพื่อนแนะนำประโยชน์

-เวลาทำชั่วก็ห้ามปราม

-คอยแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 

-ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้ฟังได้รู้ 

-บอกหนทางไปสู่ความสว่างในจิต ความเจริญในชีวิต


๔ เพื่อนมีน้ำใจ 

-เวลามีทุกข์ก็พลอยทุกข์ด้วย

-เวลามีสุขก็พลอยยินดีมีสุข

-เวลาใครติเตียนก็ช่วยเตือนช่วยแก้ไข 

-เวลามีใครสรรเสริญก็ช่วยสนับสนุน


ท่านใดที่พบเพื่อนดี ถือว่าโชคดีที่มีเพื่อนแท้ เป็นเพื่อนที่จริงใจ ใครได้คบเป็นเพื่อนทรัพย์ก็ไม่เสียหาย ชื่อเสียงก็ไม่ถูกทำลาย ได้คบเพื่อนดีต้องดีต่อเพื่อนเช่นกัน


#เซียมซีธรรม


ที่มา : Love Life Real"