ช่วงไหน เข้าใจชีวิตได้ดีที่สุด?

ช่วงไหน เข้าใจชีวิตได้ดีที่สุด?


1. ตอนซวยจะเข้าใจที่สุด

ยากตกทุกข์ได้ยากจะรู้ว่าใครคือเพื่อนแท้ วันข้างหน้าจะได้รู้ว่าควรเลือกคบคนประเภทใด?


2. ตอนเจ็บไข้จะเข้าใจที่สุด

ร่างกายคือเลข 1 นอกเหนือจากนั้นเป็น 0 หมด ไม่มี 1 ต่อให้มี 0 มากมายเพียงใดก็ไร้ความหมาย


3. ตอนลงจากเวทีจะเข้าใจที่สุด

เป็นขุนนางเป็นกันได้ชั่วขณะ เป็นคนนั้นเป็นกันทั้งชีวิต


4. ตอนเกษียณจะเข้าใจที่สุด

ไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานจะเล็กหรือใหญ่ สักวันหนึ่งก็ต้องการเป็นคนแก่ที่เกษียณเหมือนๆ กัน


5. ตอนเข้าคุกจะเข้าใจที่สุด

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แต่ที่ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป ก็เพราะบุญและกรรมเก่ายังไม่หมด วันใดบุญและกรรมเก่าหมด บุญบาปที่เคยทำได้ย่อมตอบสนองอย่างสาสม


6. ตอนใกล้สิ้นใจจะเข้าใจที่สุด

เกิดไม่ได้นำมา ตายก็ไม่อาจนำกลับไปได้ ทุกสิ่งที่ไขว่คว้าดั่งพยับแดด ดั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามรุ่งสาง พอพระอาทิตย์ขึ้นก็เหือดหาย


คิดดี พูดดี ทำดี ถนอมเวลาในขณะนี้ มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน


Cr : นุสนธิ์บุคส์