ไม่ว่าอย่างไร จงขอบคุณ

" เมื่อมีใครนินทาใส่ร้ายคุณ หรือเปิดเผยเรื่องราวของคุณออกไปให้ผู้คนรับทราบ"


- จงขอบคุณ ที่คุณมีบางสิ่งที่พวกเขาไม่มี


- จงขอบคุณ ที่ความดีงามทั้งหลายของเขาจะถูกมอบให้แก่คุณ

และความผิดบาปทั้งหลายของคุณจะถูกมอบให้แก่พวกเขา


- จงขอบคุณที่พระผู้ทรงอภิบาลจะเป็นผู้ทรงจัดการกับพวกเขาด้วยวิธี การที่เหมาะสม ขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ประทานความเมตตาแก่คุณอันเกิดจากผลแห่งการงานที่เลว ร้ายของพวกเขา


- จงขอบคุณ ที่คุณมีความพึงพอใจและประสบความสำเร็จ ขณะที่การนินทา การสร้างข่าวลือที่เสียหายของพวกเขา คือสัญญาณของความไม่พึงพอใจและความล้มเหลวของพวกเขา


- จงขอบคุณที่คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าที่จะทำ ขณะที่พวกเขาไม่มีสิ่งใดเลยที่จะทำ ดังนั้นคุณจงเพิ่มพูนผลบุญให้กับตัวเองต่อไป ขณะที่พวกเขาก็สูญเสียต่อไป


- จงขอบคุณที่คุณยุ่งอยู่กับดำเนินชีวิตของคุณให้เกิดความก้าวหน้า ขณะที่ชัยฏอนนำพาพวกเขาไปสู่ความถดถอย ด้วยการหลงลืมการมีชีวิตของพวกเขาเอง


- จงขอบคุณที่คุณไม่ใช่คนที่ชอบปล่อยข่าวลือ คนชอบนินทา ใส่ร้ายผู้อื่น และพึงระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองตกต่ำลงไปอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกเขาด้วย การข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสื่อมทรามเช่นนั้น


จงเพิกเฉย อย่าได้ใส่ใจต่อพวกเขา 

เพราะพวกเขาไม่คู่ควรต่อการได้รับความรู้สึกใดๆ จากคุณ 

ก่อนที่พวกเขาจะเงยหน้าขึ้นมามองดูคุณอีกครั้ง 

คุณอาจพบว่า คุณได้ก้าวข้ามผ่านพ้นไปยังระดับขั้นที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันต่อตัวเขาเองมา ก่อนก็เป็นได้


.. มันอาจจะทำให้พวกเขาเกลียดชังคุณมากขึ้น 

แต่คุณก็ทำอะไรกับมันไม่ได้อยู่ดี นอกจากการวิงวอนขอดุอาอฺ

ด้วยความเมตตาให้พวกเขาได้พบกับหนทางที่เที่ยงตรง 

อันนำทางพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ"