ครั้งแรกกับการมาโรงพยาบาลศิริราชเพื่อบริจาคเลือด

มาบริจาคให้พ่อของเพื่อน (หมิว) เพื่อผ่าตัดหัวใจ