เพิ่มโอกาสในชีวิต 2 เท่า ด้วยการรู้วิธีทำงานให้ครบ 2 ด้าน

เพิ่มโอกาสในชีวิต 2 เท่า ด้วยการรู้วิธีทำงานให้ครบ 2 ด้าน


ทำงานมี 2 ด้าน 


..หนึ่ง ด้านที่เอา 'ตัวเอง' แลกเงิน 

..สอง ด้านที่ 'วางเงินทำงาน'


ด้านที่เอาตัวเองแลกเงิน ..ทุกคนเรียนผ่านการเรียนในระบบอยู่แล้ว ..แต่ความยากอยู่ในส่วนของ การเรียนรู้ด้าน 'วางเงินทำงาน' เพราะไม่ค่อยมีใครสอน ..และส่วนใหญ่ต้องเรียนจากประสบการณ์


 (คำว่าเรียนจากประสบการณ์มันดูเท่ห์ดี แต่ความหมายก็คือ การเรียนจากข้อผิดพลาด ซึ่งมันโหดใช้ได้ในทางปฏิบัติจริง)


สถานที่ฝึก การทำงานแบบ 'วางเงินทำงาน' หลักๆ ในโลกนี้ มี 2 ที่ คือ 


1. อยู่ในส่วนของ อสังหา ..ซื้อหรือพัฒนาแล้ว ให้เช่า 'หลังจากนั้น เงินจะเลี้ยงเราแทน'


2. อยู่ใน ตลาดหุ้น ..ซื้อหุ้นดีในข่าวร้ายแบบ 'ออมในหุ้น' แล้วถือรับปันผลทุกปี ให้หุ้นเลี้ยงเราแทน


ในส่วนที่ผมถนัดคือ 'ตลาดหุ้น' ..เพราะมันเริ่มได้จากเงินน้อยๆ และจำกัดความเสี่ยงได้ตลอด