อย่าให้ความไม่รู้ มาจำกัดโอกาสในชีวิตเรา !!'

คนส่วนใหญ่ปิดโอกาสชีวิตตัวเอง ไม่ได้มาจากไม่มีเงิน ..ไม่ได้มาจากไม่มีเส้นสาย ..แต่สาเหตุหลักมาจากความไม่มีความรู้ต่างหาก


แก้ความ 'ไม่รู้' เริ่มจาก เริ่มเรียนรู้จากจุดที่ยืน ค่อยๆ พัฒนาความรู้ ก็เท่ากับ พัฒนาโอกาสในชีวิต


'อย่าให้ความไม่รู้ มาจำกัดโอกาสในชีวิตเรา !!'


#ภาววิทย์กลิ่นประทุม