เมื่อคืนเลิกกินนมเต้าคืนที่สองเหมือนจะดีกว่าคืนแรก แต่เหมือนพ่อไม่ค่อยได้นอน