วันนี้ไปหาหมอมีคนทักว่าใช่น้องมะลิมั้ย

วันนี้น้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามามีพยาบาลมาทักว่านี่ใช่น้องมะลิมั้ย คือ ดูผิวน้องด้วยหยั่มมา #นี่น้องมะระนะ