พรปีใหม่ 9 ประการ


"พรปีใหม่ ๙ ประการ"

ปี ๒๕๕๙  ทุก ๙ อย่าง 
เพื่อชีวิตที่ ๙ ไกล, ๙ หน้า, 
๙ ไป, ๙ ให้ถึงจุดหมาย

๑. อย่าโกรธกันข้ามปี 
อย่าราวีข้ามชาติ 
Don't be angry into the new year,
Don't harass into the next life.

๒. ลืมความหลัง ตั้งต้นใหม่ 
Stop the past, start the new.
 
๓. แค่ปล่อยก็ลอยตัว 
Let it go.

๔. อยู่กับปัจจุบัน 
Being in the here and now.

๕. ปัญญา สุขภาพดี มีความสุข 
Wisdom, health, happiness

๖. ทำให้ดีที่สุด ณ จุดที่ทำ 
Whatever you're doing, 
do it to the best of 
your ability.

๗. โลกทั้งผอง เป็นพี่น้องกัน 
We are all brothers and sisters.

๘. ไม่มีวันนี้สองครั้ง 
Today only comes once.

๙. โชติช่วงดั่งดวงตะวัน 
As bright as the sun.

โดย ท่าน ว.วชิรเมธี