วันนี้ทำ Sale Workshop ให้หัวหน้าฝ่ายขาย interlink telecom