วันนี้น้องฉีดยาไข้สมองอักเสบที่โรงพยาบาลรามาหนึ่งเข็มไม่ร้องเลยคะ