วันนี้น้องเกรซเริ่มจะเดินได้หลายก้าว แต่เหมือนยังไม่มันใจว่าตัวเองเดินได้แล้ว