เมื่อเรายืนอยู่ผิดที่ สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด คือ การก้าวออกมา