ครั้งแรกกับการไปทำบุญที่วัดของน้องเกรซ

วันนี้เป็นครั้งแรกของน้องเกรซ ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา