จะเล่น facebook วันสุดท้าย #timeline

ขอประกาศเลิกเล่น facebook วันสุดท้าย จบด้วยภาพ End Post 

บางทีเรื่องราวหลายๆ อย่างก็ควรเก็บไว้กับตัว เก็บไว้เป็นความลับ ตลอดไป