เมื่อคืนนอนดึก

เมื่อคืนนอนดึกวันนี้ก็เลยเพลี้ยเพลีย