เพลงใจระบบ ที่เคยทำไว้

มีน้องๆ ขอเพลงที่เคยแต่งไป Cover ก็คงต้องอนุญาตนะ น้องๆ เค้าขอไป