อยากได้จักรยานปั่นในยิม

อยู่ๆก็อยากได้จักรยานปั่นในยิม เอาไว้ปั่นที่ชั้น 2 แถมด้วยบาเบลจะดีมาก ฮรี่ๆ