ครอบครัวก็สำคัญ = งานก็สำคัญ

ครอบครัวก็สำคัญ = งานก็สำคัญ
บางครั้งก็ให้ความสำคัญไม่ถูก เลือกครอบครัวเสียงาน เลือกงานเสียครอบครัว ถ้าไม่มีงานครอบครัวก็คงไม่มีตังค์ ถ้าไม่มีครอบครัวก็ได้แต่ตังค์ไม่มีครอบครัว งง!!!