อะไรที่ผู้ชายซื้อแล้วมีสาระสำหรับผู้หญิง?

บางทีการตัดสินใจซื้ออะไรก็ไม่อยากได้ยินเสียงขัด บางทีทำงานเหนื่อยๆก็อยากใช้ตังค์บ้าง นอกจากการซื้อบ้านแล้วอะไรมีสาระอีกสำหรับผู้หญิง