เมื่อคืนฝันว่าได้เข้าเฝ้าในหลวง

เมื่อคืนฝันว่าได้เข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวง ได้ยืนรักษาความปลอดภัยเป็นคนที่สี่ ในหลวงใส่แว่นตาสีดำนั่งใกล้กับราชินี
จำได้แค่นั้น