วันนี้เวลานี้ยังไม่นอน

วันนี้เวลานี้ยังไม่นอน ท่าพลิกตัวยิ่งกว่าจระเข้เลยลูกเกรซ!!!