เริ่มรู้สึกสู้กับความรู้สึกตัวเองไม่ไหว #interlinktelecom

รู้สึกสู้กับความรู้สึกตัวเองไม่ไหว สู้มามาก สู้มาที่สุด รัก ทุ่มเทที่สุด แต่สิ่งที่โดนตอบรับ มันใช่หรอ