เคล็ดไม่ลับการปั่นเรซูเม่ Resume


แนะเทคนิคการเขียนเรซูเม่ที่ดีเพื่อให้ HR สนใจและมีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เรซูเม่” (Resume) หรือจดหมายแนะนำตัวในการสมัครงาน นั้น มีผลต่อโอกาสการถูกเรียกสัมภาษณ์และรับเข้าทำงานเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าการเขียนเรซูเม่ให้ดี เพื่อดึงดูดความสนใจของฝ่ายบุคคล ย่อมมีเทคนิคและรายละเอียดยิบย่อยที่หลายคนอาจยังไม่รู้

ทีมนิวมีเดีย PPTV จึงได้นำข้อปฏิบัติและเทคนิคการเขียนเรซูเม่ จากจ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เว็บไซต์หางานอันดับต้นๆ ของไทย รวมรวบมาบอกต่อกับผู้ที่กำลังยื่นใบสมัครงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์ ดังนี้           

1. ข้อมูลส่วนตัว ถือเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในเรซูเม่ ประกอบไปด้วยรูปภาพ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ประวัติการศึกษา สำหรับรูปถ่ายควรเป็นรูปที่เห็นใบหน้าตรงชัดเจน และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เนื่องจากรูปถ่ายจะเป็นสิ่งแรกที่ HR เห็นจากเรซูเม่ของผู้สมัคร นอกจากนี้ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลติดต่อกลับทั้งเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ต้องดูเป็นทางการ เช่น ชื่อ.นามสกุล@xxx.com

2. ประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์พิเศษ โดยเรียบเรียงข้อมูลจากปัจจุบันไปหาอดีตเสมอสำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วสามารถระบุได้ว่าเคยทำงานที่ไหนมาบ้าง รวมถึงขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบ และการอบรมที่เคยเข้าร่วม ส่วนนิสิต นักศึกษาจบใหม่ การระบุประสบการณ์พิเศษเป็นการช่วยให้เรซูเม่ดูน่าสนใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร การออกค่าย การฝึกงาน ตลอดจนการทำงานล่วงเวลา (Part-Time) ทั้งนี้ประสบการณ์พิเศษจะเป็นปัจจัยสนับสนุนว่าผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน และมีความรับผิดชอบ

3. ทักษะและความสามารถ ทักษะและความสามารถที่หลากหลายจะช่วยให้เรซูเม่ของผู้สมัครดูน่าสนใจและได้เปรียบคู่แข่งฉะนั้นผู้สมัครจำเป็นต้องค้นหาและดึงทักษะความสามารถที่เป็นจุดเด่นออกมาให้มากที่สุด โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงานที่สมัครจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากขึ้น อาทิ ทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เช่น ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส ฯลฯ รวมไปถึงทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จำเป็นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ไม่เพียงเนื้อหาใน 3 ส่วนข้างต้นที่ต้องให้ความสำคัญเท่านั้น แต่การเขียนเรซูเม่ก็ยังมี Tips เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะช่วยทำให้เรซูเม่ของคุณเป็นที่น่าประทับใจและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยการเพิ่มเนื้อหาต่างๆ ดังนี้

1. ระบุจุดมุ่งหมายในอาชีพที่ชัดเจน การระบุจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร เช่น ตั้งเป้าหมายระยะสั้นว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่างไร หรือการตั้งเป้าหมายระยะยาวในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้าในเส้นทางอาชีพว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เป็นต้น ซึ่งการตั้งเป้าหมายในสายอาชีพให้ชัดเจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างแรงจูงใจที่สำคัญแก่องค์กรในการเลือกรับผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าทำงานเพื่อสร้างผลงานและขับเคลื่อนองค์กรได้ต่อไป

2. เขียนข้อมูลให้สั้น กระชับ และเข้าใจง่าย เรซูเม่ที่ดีควรมีความกระชับ ทั้งในแง่ของการใช้ภาษาและการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด ทั้งข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น โดยความยาวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 2 หน้ากระดาษเอสี่ (A4) ฉะนั้น ผู้สมัครจึงต้องคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นกับตำแหน่งงานที่สมัคร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาของเรซูเม่ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ผู้สมัครต้องตรวจทานเรซูเม่ก่อนส่งสมัครงานทั้งการสะกดคำผิด การใช้ภาษาการจัดเรียงลำดับข้อมูลจากปัจจุบันไปหาอดีต

3. การตั้งชื่อและการสร้างไฟล์ เป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานมักจะมองข้าม การตั้งชื่อไฟล์เรซูเม่อย่างมืออาชีพควรใช้ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้สมัคร และควรระบุด้วยว่าเป็น Resume ยกตัวอย่างเช่น Resume Name เพื่อให้ HR ทราบว่าไฟล์ที่ส่งมานั้นคือไฟล์อะไร เนื่องจากการสมัครงานแต่ละครั้งต้องมีการแนบไฟล์อื่น ๆ ด้วย อาทิ ไฟล์รูป ทรานสคริปต์ ฯลฯ นอกจากนี้การเลือกสร้างไฟล์ไม่ว่าจะเป็น MS Word , PDF ควรดูรายละเอียดของประกาศงานว่า HR ต้องการไฟล์ประเภทไหน แต่หากไม่ได้ระบุไว้ การเลือกใช้ไฟล์ PDF จะเหมาะสมกว่า เพราะบางครั้งการใช้ MS Word มีโอกาสที่ HR เปิดดูไฟล์แนบแล้วเนื้อหาที่ถูกจัดวางมาเป็นอย่างดีอาจเคลื่อนได้

สุดท้ายสิ่งผู้สมัครต้องคำนึงอยู่เสมอ เมื่อองค์กรมีการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งจะมีผู้ให้ความสนใจส่งใบสมัครเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ฝ่ายบุคคลมีเวลาอันจำกัดในการคัดเลือก และอ่านเรซูเม่แต่ละฉบับอย่างละเอียด ฉะนั้น การให้ความสำคัญและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดจะช่วยให้เรซูเม่ของผู้สมัครมีความน่าสนใจมากขึ้น