เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอกตัวเองว่านี่คือบททดสอบที่ว่า "มารไม่มีบารีมีไม่เกิด"