วิ่งจากที่ทำงานกลับบ้านตอนเย็นใช้เวลาสองชั่วโมงกว่า