ชีวิต” หรือ “สุขภาพ” เหมือนเลข 1 ชีวิตนี้เราสามารถสร้างเลข 0 กี่ตัวก็ได้ แต่ถ้าไม่มีเลข 1 เลข 0 กี่ตัวก็ไม่มีค่าอะไรเลย นั่นคือ เหตุผลที่ “ตูน” กลับมาดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่

ชีวิต” หรือ “สุขภาพ” เหมือนเลข 1

ชีวิตนี้เราสามารถสร้างเลข 0 กี่ตัวก็ได้

แต่ถ้าไม่มีเลข 1

เลข 0 กี่ตัวก็ไม่มีค่าอะไรเลย

นั่นคือ เหตุผลที่ “ตูน” กลับมาดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่