อย่าฆ่าตัวเองด้วยการลืมผู้มีพระคุณ - อย่าฆ่าตัวเองด้วยการไม่เสาะหาองค์ความรู้ใหม่ๆ