ความต้องการ ลูกค้าจะ พูดบอก แต่ ความคาดหวังที่ซ่อนเร้นของลูกค้า จะ ไม่บอก แต่มีผลกับการประเมินความพอใจ