ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เสด็จสวรรคต เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช พระชนมพรรษา ๘๙ ปี  ทรงครองราชสมบัติ ๗๐ ปี

ท่านคือ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
รัชกาลที่ ๙
ครองราชย์วันที่ ๙
ปี ๒๔๘๙
เมื่อพระชนมายุ ๑๙
สวรรคตพระชนมายุ ๘๙
สวรรคตปี ๒๕๕๙
สวรรคตปี ๒๐๑๖ (๒+๐+๑+๖=๙)

#ฉัดเกิดและโตมาในรัชกาลที่๙

#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.
ในหลวงสรงสวรรคต


รัชกาลที่ 9
ครองราชย์วันที่ 9
ปี 2489
เมื่อพระชนมายุ 19
สวรรคตพระชนมายุ 89
สวรรคตปี 2559
สวรรคตปี 2016 (2+0+1+6=9)