ข้อคิดในการเลือกใช้งาน

"#ข้อคิดในการเลือกใช้งาน
- ถ้าคุณจะจ้าง ""เสือ"" คุณต้องให้เค้ามีพื้นที่แล้วปล่อยเค้าไปล่าเหยื่อมาให้ ไม่ต้องบังคับ ไม่ต้องกำหนดวิธี...พวกเค้าคือนักล่า

- ถ้าคุณจะจ้าง ""ควาย"" คุณต้องให้หญ้าเค้าให้พอ ต้องบังคับแล้วใช้ไถนา...พวกเค้าอึดแต่ต้องจูง

- ถ้าคุณจะจ้าง ""หมา"" คุณต้องให้อาหาร ให้ความสนิทสนมแล้วใช้เฝ้าบ้าน ใช้ให้เห่า...พวกเค้าภักดี ประจบ จับผิดและชอบเลียปากนาย

คนที่ไม่เข้าใจก็จะไปใช้""เสือ""อย่างกับ""ควาย"" ไปใช้""ควาย""อย่างกับ""หมา""แล้วดันให้""หมา""ไปเป็น""เสือ""

เสือไม่เลียปากนาย ไม่ประจบและไม่ไถนา
ควายไม่เฝ้าบ้าน ไม่ล่าเหยื่อและไม่ประจบ
หมาไม่ไถนาและไม่ล่าเหยื่อ**

ต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น

**หมายเหตุ : ยกเว้นหมาป่า ถ้าอยู่เป็นฝูงก็จะชอบล่าเหยื่อและลอบกัด"