ในโลกนี้ไม่มีความล้มเหลวที่ถาวรหรอกครับ เพราะถ้าลุกขึ้นมาทำใหม่ เดี๋ยวก็สำเร็จได้

'ในโลกนี้ไม่มีความล้มเหลวที่ถาวรหรอกครับ เพราะถ้าลุกขึ้นมาทำใหม่ เดี๋ยวก็สำเร็จได้


มีแต่ความล้มเลิกต่างหากที่ถาวร 


ผมเชื่อว่า มันมี วันของเรา สำหรับทุกคนที่ไม่ทิ้งความพยายาม !!'


#ภาววิทย์กลิ่นประทุม